ดาวน์โหลดที่นี่ แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู ประเมินตนเองและผู้บังคับบัญชาประเมิน

13313
แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน เลื่อนเงินเดือนครู
แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน เลื่อนเงินเดือนครู

ดาวน์โหลดที่นี่ แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู ประเมินตนเองและผู้บังคับบัญชาประเมิน

จากหนังสือก.ค.ศ. ว20/2563 เรื่องการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือน สูงกว่าขั้นสูงของอันดับ ซึ่งช่วงนี้ก็ใกล้กับช่วงที่จะประเมินเลื่อนเงินเดือนกันแล้ว วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม จึงได้นำ แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู  มาฝากคุณครูค่ะ

เพื่อให้คุณครูได้ใช้เป็นแนวทางในการเลื่อนเงินเดือน ซึ่งจะใช้ในการประเมินเลื่อนเงินเดือนตั้งแต่ รอบเดือนตุลาคม2561-มีนาคม 2562 เป็นต้นไป โดยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อการเลื่อนเงินเดือนของคุณครู จะมีอยู่ 2 ตอนดังนี้

ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (70 คะแนน)ประกอบไปด้วย

เพิ่มเพื่อน

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
3. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
4. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ตอนที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (30 คะแนน)

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน ขั้นเงินเดือนครู เงินเดือนครู-64
แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน ขั้นเงินเดือนครู เงินเดือนครู-64
แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน ขั้นเงินเดือนครู เงินเดือนครู-64
แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน ขั้นเงินเดือนครู เงินเดือนครู-64

ตอนที่ 3 การสรุปผลการประเมิน
ตอนที่ 4 ผลกระประเมิน
ตอนที่ 5 การรับทราบผลการประเมิน

แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน ขั้นเงินเดือนครู เงินเดือนครู-64
แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน ขั้นเงินเดือนครู เงินเดือนครู-64
แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน ขั้นเงินเดือนครู เงินเดือนครู-64
แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน ขั้นเงินเดือนครู เงินเดือนครู-64

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนทั้งหมด คลิกที่นี่

ทำความเข้าใจที่นี่ การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือน สูงกว่าขั้นสูงของอันดับ ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2563 เป็นต้นไป คลิกที่นี่

 

 

เลื่อนเงินเดือน,ประเมินเลื่อนเงินเดือน,เลื่อนเงินเดือนครู, เลื่อนเงินเดือนครู 2564 ,แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู 2564 ,ดาวน์โหลดแบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู