ดาวน์โหลดที่นี่! แบบฝึกหัดจับคู่พยัญชนะไทย

2103

แบบฝึกหัดจับคู่พยัญชนะไทย

แบบฝึกหัดจับคู่พยัญชนะไทยเป็นแบบฝึกหัดเหมาะสำหรับเด็กเล็กเริ่ม
หัดเรียนอักษรไทย หลังจากที่เด็กท่องอาขยาน ก-ฮ ได้แล้ว
ครูหรือผู้ปกครองสามารถใช้แบบฝึกหัดนี้ในการทดสอบความเข้าใจของเด็กไทยแบบ
ฝึกหัดชุดนี้สามารถดาวน์โหลดและนำไปใช้ได้ฟรี

 • ชุดที่ 1  เป็นการจับคู่แบบธรรมดาทั่วไป หากเด็กท่องอักษรไทยได้และรู้จักตัวอักษรแต่ละตัว เด็กจะทำแบบฝึกหัดนี้ได้สบายๆ
 • ชุดที่ 2 เป็นการจับคู่แบบแอดว๊านซ์ขึ้นมาอีกหน่อย
  นอกจากเด็กจะได้จับคู่ตัวอักษรกับรูปภาพที่เข้ากันแล้ว
  เด็กยังต้องเขียนอักษรไทยเป็นด้วย แบบฝึกหัดจะแบ่งเป็นสองส่วน
  ส่วนการจับคู่ และส่วนคัดไทย  ในส่วนคัดไทยนั้น
  จะมีตัวอย่างบอกวิธีการลากดินสอ
  พร้อมทั้งมีตัวอักษรไทยที่เป็นเส้นประให้เด็กเขียนตาม
  และบรรทัดว่างส่วนที่เหลือ เป็นส่วนที่เด็กต้องหัดเขียนด้วยตนเอง

(คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดและเซฟแบบฝึกหัด)

ชุดที่ 1 จับคู่อักษรไทย

ชุดที่ 2 จับคู่และหัดเขียน