Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ดาวน์โหลดที่นี่! แบบฝึกอ่าน-เขียนภาษาไทย ป.1-6 26 เล่ม มากกว่า 390 แบบฝึก พร้อมแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

Advertisement

ดาวน์โหลดที่นี่! แบบฝึกอ่าน-เขียนภาษาไทย ป.1-6 26 เล่ม มากกว่า 390 แบบฝึก พร้อมแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

เพิ่มเพื่อน

วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำ
เสนอ แบบฝึกอ่าน-เขียนภาษาไทย ป.1-6
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 ได้เผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ ของ คุณครู ศรีวัย พญาปุโรหิต โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต  1

Advertisement

เพื่อให้ทุก ร.ร. นำไปใช้พัฒนานักเรียน
ต้องขอขอบคุณเจ้าของผลงาน คือ
คุณครู ศรีวัย พญาปุโรหิต โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน เป็นอย่างสูงนะครับ
ที่พัฒนานวัตกรรมที่จะช่วยทำให้คุณครูทุกคนได้มีเครื่องมือที่เป็นตัวช่วยใน
การพัฒนานักเรียนครับ

กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom
ดาวน์โหลดไฟล์ลิงค์ที่1

Advertisement

หรือ

ดาวน์โหลดไฟล์ลิงค์ที่2

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1

You might also like