Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ดาวน์โหลดที่นี่!! แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.๒ (๑๒ ชุด) (รูปเล่มสวยงาม! โหลดง่าย ไฟล์ pdf! )

Advertisement

ดาวน์โหลดที่นี่!! แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.๒ (๑๒ ชุด)  (รูปเล่มสวยงาม! โหลดง่าย ไฟล์ pdf! )

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำ แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.๒ จำนวน ๑๒ ชุด  หลังจากทางเพจครูอัพเดตดอทคอมได้เผยแพร่สมุดเล่มชุดดังกล่าวลงในเพจปรากฎว่ามีเสียงสอบถามเข้ามาเยอะมากว่ามีเป็นแบบไฟล์ PDF หรือไม่..ดังนั้นเพื่อให้ทุกท่านได้นำไปใช้สะดวกมากขึ้นครูอัพเดตดอทคอมจึงจัดให้ตามคำขอครับ..และหวังว่าทุกท่านจะได้ดาวน์โหลดเอกสารชุดนี้เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้กับลูกๆนักเรียนของเรา ครับ

Advertisement

หมายเหตุ!! สื่อการเรียนรู้ชุดนี้ขอความกรุณาท่านเมื่อดาวน์โหลดไปแล้ว….อย่านำไปใช้เพื่อจำหน่าย หรือแสวงหาประโยชน์อื่นใด หรือนำไปแจกจ่ายทางสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว เพราะทางทีมงานมีเจตนาอยากให้ทุกท่านใช้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อพัฒนาการศึกษาของเราครับ

 

ตัวอย่างรูปเล่มครับ

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.๒ ชุดที่ 

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.๒ ชุดที่ 

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.๒ ชุดที่ 

 

Advertisement

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.๒ ชุดที่ 

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.๒ ชุดที่ 

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.๒ ชุดที่ 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.๒ ชุดที่ 

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.๒ ชุดที่ 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.๒ ชุดที่ 

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.๒ ชุดที่ ๑

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.๒ ชุดที่ ๑

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฝึกคิดเลขเร็ว ป.๒ ชุดที่ ๑

You might also like