ดาวน์โหลดที่นี่!! แผนการจัดประสบการณ์การคิดและเศรษฐกิจพอเพียงเด็กปฐมวัย

1259

ดาวน์โหลดที่นี่!! แผนการจัดประสบการณ์การคิดและเศรษฐกิจพอเพียงเด็กปฐมวัย

วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำแผนการจัดประสบการณ์การคิดและเศรษฐกิจพอเพียงเด็กปฐมวัย 
มาให้คุณครูและผู้สนใจได้นำไปใช้เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไปครับ

>>ปก

>>คำนำ สารบัญ คณะทำงาน

>>แผนการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาลปีที่ 1

>>แผนการจัดประสบการณ์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2

ขอบคุณที่มา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา