ดาวน์โหลดที่นี่! 10 HEAD ACTIVITIES กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้านการพัฒนาพุทธิพิสัยหรือสมอง

781

 เรียนรู้ก่อนทำกิจกรรม

•  10 HEAD ACTIVITIES

     – ครอสเวิร์ดจำนวน  (wordPDF)

     – บ้านที่สองของฉัน (wordPDF)

     – เครื่องบินกระดาษ (wordPDF)

     – บทพูด ปลูกปัญญา (wordPDF)          

     – รางลูกแก้วทำมือ (wordPDF)  

      – มองประวัติศาสตร์ผ่านภาพเขียนสี (wordPDF)

      – ปัญหาโลก ปัญหาเรา (wordPDF)

      – คิดแบบกบนอกกะลา (wordPDF)

      – สนุกกับเครื่องร่อน  (wordPDF)

      – โคนัน หนูน้อยยอดนักสืบ (wordPDF)

•  คณะทำงาน

ที่มา : กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300