Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ดาวน์โหลดที่นี่ ID plan คุณครู ฉบับสอดคล้องกับ โครงการ คูปองครู

Advertisement

ดาวน์โหลดที่นี่ ID plan คุณครู ฉบับสอดคล้องกับโครงการคูปองครู

เพิ่มเพื่อน

สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำ แผนการพัฒนาตนเองสำหรับครู ( Individual  Development  Plan : ID  Plan ) หรือที่เราจะเรียกง่ายๆว่า ID Plan นะครับ สำหรับ ID Plan ฉบับนี้นั้นเป็นฉบับที่ได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับโครงการคูปองพัฒนาครู และ สอดคล้องกับ หลักเกณฑ์ว22/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของสำนักงานก.ค.ศ. และเพื่อให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ว21/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ดังนั้น เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมจึงขอนำ ID Plan ชุดนี้มาเผยแพร่เพื่อให้เป็นประโยชน์กับคุณครูทุกท่าน สำหรับข้อมูลชุดนี้ ต้องขอขอบคุณ คุณ ไม่มีอะไรที่ เป็นไปไม่ได้ และ คุณ สระอะ สระอ๊ะ เป็นอย่างสูงครับ

Advertisement

ภาพตัวอย่างบางส่วน!!

Advertisement

 

ดาวน์โหลดไฟล์

ที่มา : ชมรมครูภูธรแห่งประเทศไทย

You might also like