ดาวน์โหลดฟรีที่นี่!! วิจัยหน้าเดียว กว่า 50 เรื่อง

1094

การทำวิจ้ยหน้าเดียว 50 เรื่อง

ตัวอย่างเรื่อง

1. ปัญหา นักเรียนให้เพื่อนเขียนรายงานส่งครูแทน

2. ปัญหา การทำโครงงาน เสียค่าใช้จ่ายมาก

3. ปัญหา ปกครองนักเรียนไม่ทั่วถึง

4. ปัญหา เขียนหนังสือไม่สวย สะกดคำไม่ถูก

5. ปัญหา ให้นักเรียนเห็นคุณค่าของเงิน

6. ปัญหา ผู้เรียนชอบเล่นมากว่าเรียน

7. ปัญหา นักเรียนติด 0 ติด  ร 

8. การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

9. ปัญหา นักเรียนขาดความมีน้ำใจ

10.ปัญหา นักเรียนหนีเรียนกลับก่อนเวลา

11.การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ ของนักเรียนชั้น……………

12.การ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างการสอน โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปกับการสอนแบบปกติ เรื่องสารพันธุกรรม ระดับชั้น………..

13.การใช้หนังสือนิทานเป็นสื่อการเรียนการสอนเพื่อ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เรื่องเล่าขานตำนานเมืองลับแล ของนักเรียนชั้น……………

14.ปัญหา นักเรียนขาดคุณธรรม จริยธรรม

15.การ พัฒนาพฤติกรรมก้าวร้าวที่เกิดจากความเครียดของนักเรียนชั้น………… ปีการศึกษา……….โรงเรียน………. ด้วยวิธีการนวดแผนโบราณ

16.การ ใช้หนังสือนิทานเป็นสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเล่าขานตำนานเมืองลับแล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
และอีกมากมาย ในไฟล์ตามลิงค์ด้านล่างนี้ 

คลิ๊กที่นี่ ดาวโหลดได้เลยนะครับ
สำรองลิ้งค์ ดาวน์โหลดได้ตรงนี้ครับ

ที่มา : http://sawangpattaya.org/sawangschool/index.php?topic=895.0