ดาวน์โหลดฟรีที่นี่! แนวข้อสอบ PISA การแก้ปัญหาแบบร่วมมือ

1836

ดาวน์โหลดฟรีที่นี่! แนวข้อสอบ PISAการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ

ตัวอย่าง!

สถานการณ์  กิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก

ในช่วงฤดูฝน มักเกิดโรคไข้เลือดออกระบาดในชุมชน  คุณครูมอบหมายให้นักเรียนร่วมกันหาวิธีป้องกัน

เพื่อไม่ให้เกิดโรคระบาดขึ้นในชุมชน

นักเรียนซึ่งเป็นประธานนักเรียน  ชมพู่   มาริโอ ต้องนำเสนอกิจกรรมที่จะแก้ปัญหานี้

นักเรียนทั้ง 3 คน  จึงพูดคุยกันในกลุ่ม เพื่อหาแนวทางในการหาวิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออก

1. นักเรียน :   เธอรู้ไหมว่าสาเหตุการเกิดโรคไข้เลือดออก คืออะไร

ชมพู่     :   ฉันรู้นะ ว่ายุงลายเป็นสาเหตุ  เป็นพาหะนำไข้เลือดออก

มาริโอ   :   แล้วเราจะทำอย่างไร ที่จะกำจัดยุงลายนี่น่ะ

นักเรียน  :    

            1. ฉันคิดว่ามาริโอ พูดถูกนะ

            2. เราจะมีวิธีการกำจัดยุงลายอย่างไร

            3. ทั้งสองคนก็มีเหตุผลนะ

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดที่นี่!