ดาวน์โหลดฟรีที่นี่!! แนวการสอนการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

944

ช่วงชั้นที่ 1  ดาวน์โหลด ประถม 1-3

 

ช่วงชั้นที่ 2 ดาวน์โหลด ประถม 4-6

 

 

ช่วงชั้นที่ 3     ดาวน์โหลด มัธยม 1-3

 

ที่มา อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด