ดาวน์โหลดฟรี ข้อสอบมาตรฐาน ประถมฯ มัธยมฯ อุดมฯ บุคคลทั่วไป เยอะมาก!

1394

วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้มาฝากโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ      

       “คลังข้อสอบ ในห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ได้รวบรวมข้อสอบไว้มากมายหลากหลายประเภท ให้ผู้อ่านได้ลองมาเห็นแนวข้อสอบและลองฝึกทำดู ซึ่งได้มีข้อสอบสำหรับบุคคลทุกระดับ ตั้งแต่ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาอุดมศึกษา และสำหรับบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ก็เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อ่านได้ทุกระดับนั่นเอง

          ตัวอย่างข้อสอบในระดับประถมศึกษาจะเป็นข้อสอบมาตรฐานในระดับชั้นต่างๆ และมีวิชาต่างๆให้ได้เลือกลองทำกัน ข้อสอบของระดับมัธยมศึกษา
จะเป็นข้อสอบ GAT, PAT, O-NET, A-NET, Entranceตัวอย่างข้อสอบสำหรับสอบเข้าเรียนต่อและข้อสอบนักศึกษาวิชาทหาร เป็นต้น ส่วนบุคคลทั่วไป จะเป็นข้อสอบประเภทสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้าทำงานในหลากหลายสาขาอาชีพ เช่น ตำรวจ การไฟฟ้า ครูผู้ช่วย สัสดี เป็นต้น “

โดยข้อมูลทั้งหมดต้องขอขอบคุณ คลังข้อสอบ จากเว็บไซต์ http://www.thai-library.org/exam.php ครับ

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อสอบได้ที่นี่ครับ!

ขั้นตอนในการดาวน์โหลดข้อสอบมีดังนี้ครับ

ขั้นที่ 1 เปิดเว็บบราวเซอร์ขึ้นมาแล้วเข้าเว็บไซต์ คลังข้อสอบ หรือ เว็บไซต์ http://www.thai-library.org/exam.php

ที่มา : http://www.thai-library.org/exam.php