หนังสือคำภีร์การเลี้ยงลูก

2549
วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตขอนำเสนอ หนังสือ คัมภีร์การเลี้ยงลูกซึ่งจะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ เข้าใจพัฒนาการต่างๆของลูกได้เป็นอย่างดี โดยหนังสือเล่มนี้ ได้จัดพิมพ์ขึ้นโดย มูลนิธิยุวสถิรคุณ ครับ
ขอบคุณข้อมูลจาก :มูลนิธิยุวสถิรคุณ เลขที่ 214 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 Email : [email protected]โทร. : 02-282-0104

Fax. : 02-282-0208

ดูออนไลน์

 

ดาวน์โหลด E-Book

 

ครอบครัวเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคม ปัจจุบันสังคมวุ่นวายขึ้น
สาเหตุอย่างหนึ่งคือ ครอบครัวไม่เข้าใจการเลี้ยงดู ไม่มีเวลาให้ลูก
มีผู้รู้พยายามแนะนำวิธีการเลี้ยงลูก เช่น
การเลี้ยงลูกให้เป็นอัจฉริยะตั้งแต่อยู่ในท้อง
กว่าจะถึงอนุบาลหรือประถมก็สายเสียแล้ว ความจริงเป็นเพียงทฤษฎี
และหลายทฤษฎีก็ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ ปัจจุบัยมีการวิจัยมากมาย
อาศัยการติดตามเด็กเป็นจำนวนมากตั้งแต่เล็กจนโต
และวิจัยจากผู้ใหญ่แล้วย้อนรอยเส้นทางชีวิตในวัยเด็ก
ผลที่ได้คือองค์ความรู้ที่สำคัญมาก ดังจะได้นำเสนอในเล่มนี้
ที่มาของข้อมูล : http://www.kidsd.org/

 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/