Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ดาวน์โหลดฟรี! หนังสือน่าอ่าน!! ครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ

Advertisement

Teach Like Your Hair’s On Fire : Methods and Madness inside Room 56
(ชื่อภาษาไทยว่า “ครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ เขียนโดย ครูเรฟ
เอสควิท) หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ ยกให้เป็นหนังสือปลุกกระแสการปฏิรูป
วิธีการจัดการศึกษาของเด็ก ๆ
ในอเมริกา และถูกยกให้เป็น bestseller ในปี 2007  สสค.
จึงร่วมแปลเป็นฉบับภาษาไทย เพื่อให้ครูได้เรียนรู้สรรพวิธีและกลเม็ดการสอน
นอกกรอบ ของครูเรฟ เอสควิท 

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

Advertisement

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

ที่มา : สสค.

You might also like