Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ดาวน์โหลดฟรี! เกมส่งเสริมกระบวนการคิดแก้ปัญหา จาก สสวท.

Advertisement

ดาวน์โหลดฟรี! เกมส่งเสริมกระบวนการคิดแก้ปัญหา จาก สสวท.

สื่อดิจิทัล

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

สาขาคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาสื่่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ โดยผู้ใช้สามารถใช้มือถือหรือแทบเล็ตสแกน qrcodeเพื่อดาวน์โหลดสื่อดิจิทัลมาใช้งานได้ทันที ดังนี้

**หมายเหตุ อุปกรณ์ของท่านต้องรองรับไฟล์ flash

 

game1

เกมแก้ปัญหา 1 พาของสามสิ่งข้ามฝั่ง

เหมาะสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6

URL:http://oho.ipst.ac.th/wp-content/uploads/sites/3/2015/01/game1.swf

 

 

 

game2

 

เกมแก้ปัญหา 2 พากันข้ามฝั่ง
เหมาะสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

URL:http://oho.ipst.ac.th/wp-content/uploads/sites/3/2015/01/game2.swf

 

 

 

game3

 

เกมแก้ปัญหา 3 พ่อมด…แม่มด
เหมาะสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

URL:http://oho.ipst.ac.th/wp-content/uploads/sites/3/2015/01/game3.swf

 

 

 

game4

 

เกมแก้ปัญหา 4 ตวงน้ำใส่กระบอก ระดับ 1
เหมาะสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

URL:http://oho.ipst.ac.th/wp-content/uploads/sites/3/2015/01/game4.swf

 

 

 

game5

 

 

เกมแก้ปัญหา 5 ตวงน้ำใส่กระบอก ระดับ 2
เหมาะสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

URL:http://oho.ipst.ac.th/wp-content/uploads/sites/3/2015/01/game5.swf 

 

 

 

 

 

game6

 

เกมค้นหาเหรียญปลอม จากเหรียญ 8 เหรียญ
เหมาะสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

URL:http://oho.ipst.ac.th/wp-content/uploads/sites/3/2015/01/game6.swf 

 

 

 

game7

 

เกมค้นหาเหรียญปลอม จากเหรียญ 9 เหรียญ
เหมาะสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

URL:http://oho.ipst.ac.th/wp-content/uploads/sites/3/2015/01/game7.swf 

 

 

 

 

 

 

game8

 

รู้จักสัญลักษณ์ของผังงาน
เหมาะสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

URL:http://oho.ipst.ac.th/wp-content/uploads/sites/3/2015/01/basic_flowchart.swf

 

 

 

game9

 

เรียนรู้ผังงาน
เหมาะสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6

URL:http://oho.ipst.ac.th/wp-content/uploads/sites/3/2015/01/FlowDiagram.swf

You might also like