Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกการสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์ ป.3

Advertisement

เพิ่มเพื่อน

วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำเสนอ แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    ชั้นประถมศึกษาปีที่
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต  1 ที่ ศน.สายสวลี  วิทยาภัค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1 ได้เผยแพร่เพื่อให้คุณครูได้นำไปพัฒนานักเรียนครับ

Advertisement

Advertisement

ขอขอบคุณ ศน.สายสวลี  วิทยาภัค กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นอย่างสูงครับ

ดาวน์โหลดทั้งหมดที่นี่

หรือ

เอกสารชุดที่ 1 (คลิกดาวน์โหลดที่นี่..) คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

เอกสารชุดที่ 2 (คลิกดาวน์โหลดที่นี่..) คลิกดาวน์โหลดที่นี่..

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.เชียงราย เขต 1

You might also like