Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ดาวน์โหลดฟรี! แบบฝึกทักษะการอ่านคล่องเขียนคล่อง ชั้น ป. 6 จำนวน 90 แบบ

Advertisement

วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตด
อทคอมขอนำเสนอ
แบบฝึกและเครื่องมือประเมินพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามโครงการพัฒนาทักษะการ
อ่านคล่อง  เขียนคล่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ซึ่งพัฒนาและจัดทำโดย
กลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบราชธานี เขต  ๔
หวังว่าแบบฝึกนี้คงมีประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของคุณครูไม่มากก็
น้อยครับ

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

Advertisement

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ครับ!

กดไลค์ติดตามเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/

ขอบคุณที่มาของข้อมูลครับ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบราชธานี เขต  ๔

You might also like