Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ดาวน์โหลดสื่อการเรียนรู้ content E-learning ป.4 – ม.3 เนื้อหาครบทั้งปีการศึกษา

Advertisement

เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำเสนอสื่อการเรียนรู้จากกระทรวงศึกษาธิการ มาให้คุณครูได้นำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ดาวน์โหลดสื่อการเรียนรู้ content E-learning ป.4 – ม.3 เนื้อหาครบทั้งปีการศึกษา

Advertisement

เข้าเว็บสื่อการเรียนการสอนระบบ e-learning กระทรวงศึกษาธิการ
ดาวน์โหลดสื่อการเรียนรู้กดที่นี่

กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom

คู่มือการใช้งาน

Advertisement

ดาวน์โหลดสื่อการเรียนรู้กดที่นี่

กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom

ที่มาของข้อมูล : กระทรวงศึกษาธิการ

You might also like