ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ และ Coding

3803
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ และ Coding
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ และ Coding

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ และ Coding

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดประชุมทางไกล การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ และ Coding รวมทั้งได้เผยอพร่เอกสารประกอบการประชุม การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ และ Coding ซึ่งครูอัพเดตดอทคอมได้นำมาฝากคุณครูเช่นเคยค่ะ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ และ Coding
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ และ Coding

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ และ Coding
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ และ Coding

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ และ Coding
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ และ Coding

โดยการนำ Coding ลงสู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษา ประกอบไปด้วย
1.การเตรียมความพร้อม สำรวจความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน สำรวจความพร้อมด้านบุคลากร และวางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน
2.การดำเนินงาน กำกับดูแล จัดโครงสร้างพื้นฐาน ส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา
3.การประเมินผล มุ่งเน้นการประเมินเพื่อพัฒนา สร้างวัฒนธรรมการประเมินอย่างมีส่วนร่วม

การขับเคลื่อน Coding ปีงบประมาณ 2563-2564
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563
การอบรมออนไลน์ Coding for Teacher (C4T) ลงทะเบียน 201,799 คน จบหลักสูตร 145,441 คน

และในส่วนของ การอบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู ปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 2) โดยเป็นหลักสูตร อบรมออนไลน์ ไม่จำกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher (C4T)
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูขั้นสูง Coding for Teacher Plus (C4TPlus)
หลักสูตรการเขียนโปรแกรม Scratch
หลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษา Python
หลักสูตรวิทยาการข้อมูล (Data Science)

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด คลิกที่นี่

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลและภาพ จาก สพฐ.ค่ะ