ดาวน์โหลด การ์ดวันครู 16 มกราคม พร้อม คำกลอนวันครู ส่งให้คุณครูที่เคารพ

5298

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน ช่วงนี้ใกล้ถึงวันครูแล้ว ซึ่ง 16 มกราคม ของทุกปี ถือว่าเป็นวันครูแห่งชาติ เป็นวันที่เราจะน้อมรำลึกถึงพระคุณครู วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม จึงมี การ์ดวันครู 16 มกราคม พร้อม คำกลอนวันครู ส่งให้คุณครูที่เคารพ มาให้คุณครูได้ดาวน์โหลด ส่งต่อให้คุณครูกันค่ะ

ดาวน์โหลด การ์ดวันครู 16 มกราคม พร้อม คำกลอนวันครู ส่งให้คุณครูที่เคารพ
ดาวน์โหลด การ์ดวันครู 16 มกราคม พร้อม คำกลอนวันครู ส่งให้คุณครูที่เคารพ

ประนตน้อมพร้อมจิตลิขิตสาร
ดำริกานท์ก้มเกศพิเศษหมาย
นบบูชาพระคุณครูมิรู้วาย
ทั้งจิตกายตั้งมั่นกตัญญู

พระคุณที่สั่งสอนทั้งศาสตร์ศิลป์
ให้ศิษย์สิ้นสงสัยให้ความรู้
เกิดปัญญาก้าวหน้าเพราะคำครู
ยังก้องอยู่โสตประสาทมิขาดไป

ตั้งแต่เรียนเขียน ก ทั้งนับเลข
นิทานเสกสอนสั่งสร้างนิสัย
ขัดเกลาจิตศิษย์อยู่ให้รู้วัย
ว่าสิ่งไหนนั้นควรไม่ควรทำ

ในวาระวันครู หนูจะเขียน
ต่างแพเทียนธูปทองอันผ่องล้ำ
สร้อยอักษรล้วนจิตพินิจจำ
กระแสน้ำพระคุณครูอยู่ชั่วกาล

วันสิบหก มกรา ข้าเคารพ
ขอน้อมนบ แด่ครู ผู้สั่งสอน
คอยอบรม บ่มวินัย ให้รู้นอน
กับคำสอน ล้ำค่า แสนสำคัญ

ศิษย์น้อมกราบ ขอบพระคุณ คุณครูเหลือ
ที่คอยเกื้อ เจือจุน หนุนใจฉัน
ทุกสิ่งดี ที่บัดนี้ มีทุกวัน
ก็เพราะครู ผู้เลอสรรค์ บันดาลมา

มีเพียงคำ กล่าวเอ่ย เผยให้รู้
แด่คุณครู ผู้ชี้ทาง การศึกษา
ศิษย์วันนี้ ดีได้นั้น ด้วยปัญญา
ที่คุณครู ผู้ชี้ฟ้า นำข้าไป 

พระคุณครูใหญ่ยิ่งเป็นมิ่งฟ้า
ทั่วสุธาน้อมบูชาท่านเหนือเศียร
เพราะครูเปรียบดังประกายจากแสงเทียน
ให้ศิษย์เรียนรู้โลกอันกว้างไกล

ศิษย์คนนี้จะจำคำครูสอน
เป็นคำวอนให้อนาคตศิษย์สดใส
ศิษย์รู้ว่าครูรักศิษย์ดั่งหทัย
ในดวงใจศิษย์มิลืมพระคุณครู
 

 

16 มกรา มาบรรจบ
ขอน้อมนบ ระลึกคุณ ครูผู้สอน
ที่ได้มอบ ความรู้ ความอาทร
พร่ำพรั่งสอน อบรม บ่มศิษยาครูคือผู้ นำทาง แนะถูกผิด
คอยชี้ทิศ ให้เดิน ตามปรารถนา
ศิษย์ได้ดี อบอุ่นใจ ชื่นอุรา
ขอวันทา ก้มกราบมา บูชาครู

 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่1

ดาวน์โหลดไฟล์ที่2

ดาวน์โหลดไฟล์ที่3

ดาวน์โหลดไฟล์ที่4

 

ครูอัพเดตดอทคอม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  ดาวน์โหลด การ์ดวันครู 16 มกราคม  พร้อม คำกลอนวันครู ส่งให้คุณครูที่เคารพ ที่ ครูอัพเดตดอทคอม ได้จัดทำขึ้น จะเป็นประโยชน์กับคุณครูทุกท่านนะคะ และขอขอบคุณผู้ประพันธ์บทกลอนทุกท่านนะคะ