ดาวน์โหลด ฟรี! แผนการสอน (แผนการจัดการเรียนรู้ )ป.1-ป.6 ตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ   

16513

ดาวน์โหลด ฟรี! แผนการสอน (แผนการจัดการเรียนรู้ )ป.1-ป.6 ตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลด ฟรี! แผนการสอน (แผนการจัดการเรียนรู้ )ป.1-ป.6 ตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ   
ดาวน์โหลด ฟรี! แผนการสอน (แผนการจัดการเรียนรู้ )ป.1-ป.6 ตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มีสาระดีๆมาฝาก เช่นเคยครับ  เป็น แผนการสอน ตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ
ประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งหมด 4 กลุ่มสาระคือ  กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  และกลุ่มสาระศิลปะ

โดย แผนการสอน ตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ  ประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งหมด 4 กลุ่มสาระ ซึ่งเป็น
เนื้อหา ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 – ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ดังนี้

ทีมงานครูอัพเดตดอทคอม  หวังว่า แผนการสอน ที่นำมาฝากในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์กับการจัดการเรียนการสอน
ของคุณครูทุกท่าน ไม่มากก็น้อยครับ..
ขอขอบคุณ https://www.learneducation.co.th/