ดาวน์โหลด หนังสือปลูกต้นรัก (การอ่าน) คู่มือแนวทางและเทคนิคการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

799

หนังสือปลูกต้นรัก (การอ่าน) คู่มือแนวทางและเทคนิคการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

advertisement

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ครับ

 
หนังสือ  ปลูกต้นรัก (การอ่าน) คู่มือแนวทางและเทคนิคการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ที่เชียงดาว กิจกรรมออกแบบและพัฒนาโครงการโดยคณะทำงานโครงการ และได้ทำกิจกรรมกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา (ช่วงชั้นที่ 2 ป.4-6) ซึ่งเป็นตัวแทนนักเรียนในโรงเรียนจำนวน 7 โรงเรียน การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เกิดขึ้นนี้ เป็นหลักสูตรการสร้างสื่อสร้างสรรค์ที่จะช่วยให้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านน่าสนใจมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ได้มุ่งเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนพูดคุย และทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติงานนร่วมกันในการทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนโดยมีครูผู้สอนมีหน้าที่อำนวยการให้คำแนะนำ
 
รายนามผู้จัดทำ
บรรณาธิการ: กีรติกร ไปยะพรหม
ผู้จัดทำ: แผนงานกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านระดับตำบล มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) ศูนย์เชียงดาว
ผู้สนับสนุน: แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.), มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ที่มาของข้อมูล
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร (Resource Center)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ห้องสร้างปัญญา อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

advertisement

โทรศัพท์ : 02-343-1500 กด 3 | โทรสาร : 02-343-1501
อีเมล : [email protected]

advertisement

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ครับ