ดาวน์โหลด! หนังสือเสริมความรู้ คณิตศาสตร์ ระดับประถมฯ 20 เล่ม

571

ดาวน์โหลด! หนังสือเสริมความรู้ คณิตศาสตร์ ระดับประถมฯ 20 เล่ม

คำชี้แจงจากเว็บไซต์ครูอัพเดต : หนังสือชุดนี้เป็น ลิขสิทธิ์ของ
กลุ่มพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการห้ามนำไป ทำซ้ำ/ดัดแปลง เพื่อการพาณิชย์ 
ให้ใช้เพื่อการเรียนการสอนเท่านั้น
เว็บครูอัพเดตจึงขอเป็นสื่อกลางในการนำหนังสือมาเผยแพร่เพื่อประโยชน์ของการ
ศึกษา โดยข้อมูลทั้งหมดมาจากกลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคคลากรด้านเทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

กดไลค์ติดตามเป็นกำลังใจให้เราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom

แหล่งที่มา : หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ กระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือเสริมความรู้ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

 การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์

 แง่คิดเกี่ยวกับจำนวนและตัวเลข

 จตุรัสกลวิเศษ

 จำนวนพิศวง

 

เพิ่มเพื่อนชวนคิดโจทย์ปัญหา

 ตังเลขสำคัญไฉน

 ตัวประกอบ ค.ร.น. ห.ร.ม.

 ทักษะการแก้ปัญหา

 ทักษะการบวก

 ทักษะการลบ

 ปัญหามรดก

 โปร่งใสในคณิตศาสตร์

 ผลคูณชวนคิด

 เลขผจญภัย

 เศษส่วน ทศนิยม

 เศษส่วนชวนเพลิน

 สองภาษาของเวลา

 หนูพัด สัมผัสคณิตศาสตร์

 หนูหวานฉลาดขาย

 หนูหวานฉลาดซื้อ