ดาวน์โหลด เกียรติบัตร อบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar 20 พฤษภาคม 2564

2526
ดาวน์โหลด เกียรติบัตร อบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar 20 พฤษภาคม 2564
ดาวน์โหลด เกียรติบัตร อบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar 20 พฤษภาคม 2564

ดาวน์โหลด เกียรติบัตร อบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar 20 พฤษภาคม 2564

ดาวน์โหลด เกียรติบัตร อบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar 20 พฤษภาคม 2564  สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีลิงก์ดาวน์โหลดเกียรติบัตรอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

ตามที่ สพฐ. จัดอบรมออนไลน์ โครงการ OBEC 2021 Webinar การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู ระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564 โดยได้รับความร่วมมือในการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยปฏิบัติการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งการอบรมครั้งนี้เพื่อเป็นทางเลือกในการจัดการเรียนการสอนให้สามารถทำการสอนออนไลน์ได้ กับครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องได้เรียนรู้ ตามความสมัครใจ และผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรมทุกวันหลังทำการประเมินหลังเรียน

ครูอัพเดตดอทคอม จึงได้นำลิงก์ดาวน์โหลด เกียรติบัตร อบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar 20 พฤษภาคม 2564 มาฝากทุกท่านครับ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคุณครูในการเข้าไปดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ง่ายขึ้นครับ

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร OBEC 2021 Webinar วันที่ 20 พฤษภาคม 2564
คลิกที่นี่!!!

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://webinar.moe.go.th/