Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ดาว์พงษ์ลั่น!ปรับโครงสร้างศธ.ไม่เกินก.ย.60

Advertisement

“ดา
ว์พงษ์” ลั่นปรับโครงสร้าง ศธ.เสร็จก่อนกันยายน 60 เผยสอดไส้ใน
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ เป็นระบบซิงเกิล คอมมานด์ แต่มีการคานอำนาจในตัวเอง
ส่วนข้อมูลที่แพร่ในสื่อออนไลน์เป็นโครงสร้างเก่า

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)
กล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ร่างโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
ใหม่ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ว่า
ตนตั้งใจว่าจะพยายามผลักดันเรื่องการปรับโครงสร้าง
ศธ.ให้แล้วเสร็จก่อนเดือนกันยายน 2560 และออกมาเป็นกฎหมาย หรืออยู่ใน
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ภายในรัฐบาลชุดนี้
และหากจะมีการปรับจากองค์กรหลักให้เป็นกรมจริง ในกฎหมายก็จะมีบทเฉพาะกาล
ซึ่งผู้ปฏิบัติงานเดิมไม่เสียสิทธิ์เดิมที่เคยได้รับ
สำหรับการทำงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
ซึ่งพบว่ายังมีปัญหาติดขัดในการโยกย้ายครูและผู้บริหารในพื้นที่
เนื่องจากติดขัดในข้อกฎหมายนั้น เร็วๆ
นี้จะเสนอขอหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้อำนาจตามมาตรา 44
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2557 (ฉบับชั่วคราว)
เพื่อออกคำสั่งแก้ไขข้อกฎหมายที่ยังติดขัดอยู่

ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าจะปรับโครงสร้างปัจจุบันที่มี 5
องค์กรหลักขึ้นตรงกับ รมว.ศธ. มีสำนักงานรัฐมนตรี เป็นองค์การมหาชน ปลัด
ศธ.ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารสูงสุดของข้าราชการประจำ พล.อ.ดาว์พงษ์กล่าวว่า
ร่างโครงสร้างดังกล่าวเป็นของเก่า
และยืนยันว่าตนไม่ได้ปล่อยออกมาเพื่อโยนหินถามทาง
และหากจะมีการปรับโครงสร้าง ศธ.จริงก็จะไม่ทำแบบเป็นความลับแน่นอน
ต้องถามผู้เกี่ยวข้องเพื่อสอบถามความคิดเห็นและปิดช่องว่างที่อาจเกิดขึ้น
ซึ่งจากการที่ตนได้เข้ามาบริหารงาน ศธ.ได้ประมาน 10 เดือน
ก็พอมองเห็นแล้วว่ามีปัญหาอะไรในการบริหารบ้าง
และที่ผ่านมาทั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ก็มีข้อเสนอเรื่องการปรับโครงสร้างของ
ศธ.เข้ามาด้วย เพียงแต่รูปแบบการปรับโครงสร้างอาจจะแตกต่างกันบ้าง
ซึ่งต้องมาดูและมีการเขย่าโครงสร้าง ศธ.ใหม่แน่นอน
และก็ไม่ปฏิเสธการมีกรมวิชาการที่ขณะนี้มีการเสนอมา 2 รูปแบบ คือ
1.ยุบสำนักวิชาการของแต่ละองค์กร รวมกันเป็นกรมวิชาการ และ
2.ตั้งเป็นองค์กรอิสระ
มีการบริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการวิชาการแห่งชาติตามข้อเสนอของ สนช.
ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้มีการตัดสินใจ

“การจัดทำโครงสร้างใหม่ของ ศธ.จะนำปัญหามาคลี่
และโครงสร้างใหม่ต้องแก้ปัญหาต่างๆ ได้ คนในองค์กรยอมรับ ปฏิบัติได้
ซึ่งส่วนตัวผมเห็นว่าโครงสร้างใหม่ของ ศธ.ควรมีการบริหารแบบซิงเกิล
คอมมานด์ (Single Command) หรือการบริหารงานแบบเบ็ดเสร็จ
แต่ต้องมีระบบการคานอำนาจ
เพราะในอดีตที่ผ่านมามีการกระจายอำนาจแล้วพบว่าการบริหารงานไม่เชื่อมต่อ”
รมว.ศธ.กล่าว.

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

You might also like