Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

‘ดาว์พงษ์’ลั่นสาง31ปัญหาการศึกษาไทย

Advertisement

‘ดาว์พงษ์’ แถลงผลงานของ ศธ. 23 เรื่อง ลั่นสาง 31 ปัญหาการศึกษาไทย
เผย ‘นายกฯ’ กำชับส่งเสริมเด็กให้มีวินัยตั้งแต่อนุบาล
พร้อมวางแผนรับมือปัญหาคนไทยมีลูกน้อยลง

เพิ่มเพื่อน
 

Advertisement

     25 ธ.ค.58 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
แถลงผลงานในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ว่า เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.ที่ผ่านมา
ตนแถลงผลงานที่กระทรวงไปแล้วนาน 2 ชั่วโมง แต่วันนี้จะย่อให้เหลือ 30 นาที
โดยแนวคิดการทำงานด้านการปฏิรูปของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ตนมองว่าต้องทำ 3
อย่าง คือ
 
     1.วิเคราะห์ปัญหาโดยละเอียด
 โดยนำเอาปัญหาทั้งหมดแบบเป็นองค์รวมและบูรณาการหน่วยงาน
พบว่ามีปัญหาทั้งหมด 31 ปัญหาของวงการศึกษาของไทย อาทิ จำนวนครูไม่ครบชั้น
จำนวน 26,000 คน จำนวนโรงเรียนไม่ผ่านการประเมินจำนวน 6,900โรงเรียน
บัณฑิตตกงาน 25,925 คน
การจัดอันดับความรู้ทางภาษาอังกฤษของเด็กไทยอยู่ที่48ของโลก อันดับ 5
ของอาเซียน ทักษะความ สามารถต่ำมาก และยังพบว่าเด็กไทยเรียนหนังสือเยอะ
โดยช่วงอายุ9ปี เรียนหนักเป็นอันดับสองของโลก คือ 1,080 ชม./ปี ช่วงอายุ
10-11 ปี อันดับ1ของโลก ช่วงอายุ 12 ปี อันดับ5 ของโลก และอายุ 13 อันอับ 8
ของโลก  
          
     รมว.ศธ.
กล่าวถึงยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาว่า
จะเน้นในเรื่องของการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต โดยแก้ไข
1.หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ อาทิ เด็กเครียด เรียนเยอะ เด็กไม่มีความสุข
เนื้อหาไม่สอดคล้องกับบริบท 2.ปัญหาครู 3.การประเมินต่าง ๆ
ที่มีจำนวนมากเกินไป 4.การผลิตคนกับความต้องการของตลาด  และ
5.การบริหารจัดการ การบูรณาการ ซึ่งมีทั้งเรื่องที่ทำไปแล้วและกำลังทำอยู่
โดยเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อาทิ ต้องจัดตั้งกรมวิชาการที่ยังแยกกันอยู่
นักศึกษาจะต้องประเมินภาษาอังกฤษก่อนเรียนจบ
ซึ่่งต้องเกิดในปีการศึกษาหน้า
ส่วนครูต้องแก้ปัญหาการประเมินที่มีมากเกินไป คือ ครูต้องใช้เวลา 43
วันต่อปี ในการทำเรื่องการประเมิน และอีก 40 วัน
ในการพาเด็กไปทำกิจกรรมนอกโรงเรียน จึงทำให้ฝากครูคนอื่นสอนแทน
ทำให้เกิดปัญหากับเด็กโดยตรง 
         

Advertisement

     1
ปีที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการมีงานที่ดำเนินการ 23 เรื่อง/โครงการ อาทิ
การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ซึ่งจะขยายจาก 3,831
โรงเรียนเป็นครบทุกโรงเรียนในปี 2565-2569  การอ่านออกเขียนได้
ต้องลดจำนวนให้เหลือ 0% ในปี 2559 และปี 2560 จะปิดโครงการ
นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
โครงการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้วย DLTV DLIT
โครงการผลิตครูเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น(คพท.)คุรุทายาท
โครงการติวเข้มเต็มความรู้ รวมไปถึงโครงการคืนครูสู่ห้องเรียน
ซึ่งไม่ได้เป็นการของบใหม่เป็นการเกลี่ยงบในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน(สพฐ.)ใหม่ โดยจะตัดงบในส่วนของการจัดอีเว๊นซ์ต่าง ๆ
ที่มีการเสนองบให้กับสำนักงบประมาณไปแล้ว
โครงการความร่วมมืออาชีวะไทยต่างประเทศ 
 
   
 โครงการซ่อมแซมบ้านพักครู โครงการอุดมศึกษาเป็นเลิศ โครงการอาชีวเป็นเลิศ
โครงการต่อต้านยาเสพติด และยังมีโครงการปลูกฝังวินัยในวัยเด็กและเยาวชน
ที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพิ่งมีบัญชาให้ดำเนินการ
โดยจะต้องเริ่มปลูกฝังวินัยตั้งแต่เด็กอนุบาล ให้เขาติดเป็นนิสัย
ไม่ใช่เราไปหลอกบอกให้ทำ
โดยจะให้ทำกิจกรรมที่มีวินัยทุกเรื่องตั้งแต่อนุบาลถึงมหาวิทยาลัย
 
 
 
 “เพราะจะดีกว่าถ้าเด็กรู้จักหน้าที่ของตัวเองไม่ใช่รู้จักแต่เรื่องสิทธิ
เพราะความวุ่นวายของประเทศเกิดจากเรื่องนี้ทั้งนั้น
ซึ่งเป็นนโยบายที่เพิ่งรับมาจากนายกรัฐมนตรี” พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าว 
 
 
   รมว.ศึกษา กล่าวตอนท้ายถึงปัญหาคนไทยมีลูกน้อยลงว่า ก็กระทบกับการศึกษา
ซึ่งกระทรวงศึกษาก็ต้องไปคิดว่านักเรียนมีเท่านี้ ครูมีเท่านี้
เมื่อจำนวนเด็กหายไป มีเด็กนักเรียนน้อยลง
เราต้องมาคิดว่าเราจะปรับจำนวนโรงเรียนที่มีทั่วประเทศ 3
หมื่นกว่าโรงเรียนว่ามันใช่ไหมกับความเหมาะสมกับจำนวนเด็ก
You might also like