‘ดาว์พงษ์’ลั่นสาง31ปัญหาการศึกษาไทย

439

‘ดาว์พงษ์’ แถลงผลงานของ ศธ. 23 เรื่อง ลั่นสาง 31 ปัญหาการศึกษาไทย
เผย ‘นายกฯ’ กำชับส่งเสริมเด็กให้มีวินัยตั้งแต่อนุบาล
พร้อมวางแผนรับมือปัญหาคนไทยมีลูกน้อยลง

 
     25 ธ.ค.58 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
แถลงผลงานในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ว่า เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.ที่ผ่านมา
ตนแถลงผลงานที่กระทรวงไปแล้วนาน 2 ชั่วโมง แต่วันนี้จะย่อให้เหลือ 30 นาที
โดยแนวคิดการทำงานด้านการปฏิรูปของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ตนมองว่าต้องทำ 3
อย่าง คือ
 
     1.วิเคราะห์ปัญหาโดยละเอียด
 โดยนำเอาปัญหาทั้งหมดแบบเป็นองค์รวมและบูรณาการหน่วยงาน
พบว่ามีปัญหาทั้งหมด 31 ปัญหาของวงการศึกษาของไทย อาทิ จำนวนครูไม่ครบชั้น
จำนวน 26,000 คน จำนวนโรงเรียนไม่ผ่านการประเมินจำนวน 6,900โรงเรียน
บัณฑิตตกงาน 25,925 คน
การจัดอันดับความรู้ทางภาษาอังกฤษของเด็กไทยอยู่ที่48ของโลก อันดับ 5
ของอาเซียน ทักษะความ สามารถต่ำมาก และยังพบว่าเด็กไทยเรียนหนังสือเยอะ
โดยช่วงอายุ9ปี เรียนหนักเป็นอันดับสองของโลก คือ 1,080 ชม./ปี ช่วงอายุ
10-11 ปี อันดับ1ของโลก ช่วงอายุ 12 ปี อันดับ5 ของโลก และอายุ 13 อันอับ 8
ของโลก  
          
     รมว.ศธ.
กล่าวถึงยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาว่า
จะเน้นในเรื่องของการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต โดยแก้ไข
1.หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ อาทิ เด็กเครียด เรียนเยอะ เด็กไม่มีความสุข
เนื้อหาไม่สอดคล้องกับบริบท 2.ปัญหาครู 3.การประเมินต่าง ๆ
ที่มีจำนวนมากเกินไป 4.การผลิตคนกับความต้องการของตลาด  และ
5.การบริหารจัดการ การบูรณาการ ซึ่งมีทั้งเรื่องที่ทำไปแล้วและกำลังทำอยู่
โดยเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อาทิ ต้องจัดตั้งกรมวิชาการที่ยังแยกกันอยู่
นักศึกษาจะต้องประเมินภาษาอังกฤษก่อนเรียนจบ
ซึ่่งต้องเกิดในปีการศึกษาหน้า
ส่วนครูต้องแก้ปัญหาการประเมินที่มีมากเกินไป คือ ครูต้องใช้เวลา 43
วันต่อปี ในการทำเรื่องการประเมิน และอีก 40 วัน
ในการพาเด็กไปทำกิจกรรมนอกโรงเรียน จึงทำให้ฝากครูคนอื่นสอนแทน
ทำให้เกิดปัญหากับเด็กโดยตรง 
         
     1
ปีที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการมีงานที่ดำเนินการ 23 เรื่อง/โครงการ อาทิ
การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ซึ่งจะขยายจาก 3,831
โรงเรียนเป็นครบทุกโรงเรียนในปี 2565-2569  การอ่านออกเขียนได้
ต้องลดจำนวนให้เหลือ 0% ในปี 2559 และปี 2560 จะปิดโครงการ
นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา
การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
โครงการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้วย DLTV DLIT
โครงการผลิตครูเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น(คพท.)คุรุทายาท
โครงการติวเข้มเต็มความรู้ รวมไปถึงโครงการคืนครูสู่ห้องเรียน
ซึ่งไม่ได้เป็นการของบใหม่เป็นการเกลี่ยงบในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน(สพฐ.)ใหม่ โดยจะตัดงบในส่วนของการจัดอีเว๊นซ์ต่าง ๆ
ที่มีการเสนองบให้กับสำนักงบประมาณไปแล้ว
โครงการความร่วมมืออาชีวะไทยต่างประเทศ 
 
   
 โครงการซ่อมแซมบ้านพักครู โครงการอุดมศึกษาเป็นเลิศ โครงการอาชีวเป็นเลิศ
โครงการต่อต้านยาเสพติด และยังมีโครงการปลูกฝังวินัยในวัยเด็กและเยาวชน
ที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพิ่งมีบัญชาให้ดำเนินการ
โดยจะต้องเริ่มปลูกฝังวินัยตั้งแต่เด็กอนุบาล ให้เขาติดเป็นนิสัย
ไม่ใช่เราไปหลอกบอกให้ทำ
โดยจะให้ทำกิจกรรมที่มีวินัยทุกเรื่องตั้งแต่อนุบาลถึงมหาวิทยาลัย
 
 
 
 “เพราะจะดีกว่าถ้าเด็กรู้จักหน้าที่ของตัวเองไม่ใช่รู้จักแต่เรื่องสิทธิ
เพราะความวุ่นวายของประเทศเกิดจากเรื่องนี้ทั้งนั้น
ซึ่งเป็นนโยบายที่เพิ่งรับมาจากนายกรัฐมนตรี” พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าว 
 
 
   รมว.ศึกษา กล่าวตอนท้ายถึงปัญหาคนไทยมีลูกน้อยลงว่า ก็กระทบกับการศึกษา
ซึ่งกระทรวงศึกษาก็ต้องไปคิดว่านักเรียนมีเท่านี้ ครูมีเท่านี้
เมื่อจำนวนเด็กหายไป มีเด็กนักเรียนน้อยลง
เราต้องมาคิดว่าเราจะปรับจำนวนโรงเรียนที่มีทั่วประเทศ 3
หมื่นกว่าโรงเรียนว่ามันใช่ไหมกับความเหมาะสมกับจำนวนเด็ก