“ดาว์พงษ์”เล็งยกเครื่องระบบแนะแนว หลังยุวโฆษกสะท้อนเด็กไทยไม่รู้จะทำงานอะไรหลังจบ

360


พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
เปิดเผยภายหลังเยาวชนจากโครงการยุวโฆษกเข้าเยี่ยมคาราวะ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับนโยบายการศึกษา
ว่า จากการพูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาจากโครงการดังกล่าว พบว่า
มีหลายประเด็นที่นักศึกษาถามได้ตรงกับนโยบายของ ศธ.และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะการปฏิรูปการศึกษา
โดยตนพยายามตอบคำถามให้เยาวชนเข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงาน และนโยบายของ
ศธ.เพื่อให้เข้าเหล่านี้นำข้อมูลไปถ่ายทอดให้แก่สถานศึกษาของตนเองได้อย่างถูกต้อง
เพราะคิดว่าคนวัยเดียวกันจะสื่อสารเข้าใจกันได้ง่าย

เพิ่มเพื่อน“เด็กๆ ยังช่วยสะท้อนปัญหาเรื่องการเรียนในคณะ/สาขาต่างๆ ในปัจจุบัน
บางคนยังไม่รู้ว่าเรียนจบไปแล้วจะทำงานอะไร ซึ่งคำถามดังกล่าว
จุดประกายความคิดเรื่องปัญหาครูแนะแนวที่จะต้องเร่งแก้ไข
โดยผมอาจดึงภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการเป็นครูแนะแนวให้แก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้วย
ส่วนจะยกเครื่องครูแนะแนวทั้งระบบหรือไม่นั้น ต้องขอดูในรายละเอียดก่อน แต่มีแนวคิดว่าอาจปรับปรุง
ระบบครูแนะแนวตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษา” พล.อ.ดาว์พงษ์กล่าว


ขอขอบคุณภาพและข่าวจาก หนังสือพิมพ์มติชน