“ดาว์พงษ์”เล็งรื้อระบบ ผอ.อนุมัติลาตัวเองได้

332

รมว.ศธ.มอบนโยบาบผู้บริหารอาชีวะรัฐ-เอกชนทั่วประเทศทำงานเชื่อมโยง
สั่งสอศ.คิดเกณฑ์ประเมินผลงานผอ. สถานศึกษา
เล็งรื้ออำนาจผอ.สถานศึกษาอนุมัติให้ตัวเองลางาน-ไปราชการได้เอง

    วันนี้ ( 2 ธ.ค.) ที่วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี พล.อ.ดาว์พงษ์
รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.)
กล่าวตอนหนึ่งในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและ
เอกชนทั่วประเทศ ว่า ต่อไปนี้อาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชนต้องทำงานร่วมกัน
ซึ่งตนมีนโยบายว่าองค์หลักใน ศธ.จะต้องทำงานเชื่อมโยงกัน
และช่วงรอยต่อต้องมีผู้รับผิดชอบ
นอกจากนี้ตนกำลังดูเรื่องกลไกการขับเคลื่อนในส่วนภูมิภาคที่ขณะนี้ผู้อำนวย
การวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) 400
กว่าแห่งขึ้นตรงกับส่วนกลาง
ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) เป็นกลไกขับเคลื่อน
แต่ก็มีจำนวนน้อยที่ทำหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานได้ดี
เพราะสพท.ส่วนใหญ่ได้คะแนนเฉียดฉิว 50%
ดังนั้นตนกำลังดูว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร
รวมถึงดูเรื่องการให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาอนุมัติให้ตัวเองลาและไปราชการ
ด้วยตนเองได้ ซึ่งไม่มีหน่วยงานไหนทำ นอกจาก ศธ.

    
“กรอบนโยบายที่ผมขอให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาดำเนินการ คือ
การเพิ่มจำนวนผู้เรียน ทวิศึกษา ทวิภาคี ปัญหาการทะเลาะวิวาท
การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
การยกระดับภาษาอังกฤษให้สื่อสารได้นอกจากรู้คำศัพท์ช่าง ขณะเดียวกันมอบให้
ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.)
ไปจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินผลงานผู้อำนวยการสถานศึกษา
โดยประเมินตามบริบทของสถานศึกษาไม่ใช่ใช้เกณฑ์เดียวกันทั้งหมด
และขอให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่งเขียนรายงานปัญหาและข้อเสนอแนะส่งถึงผม
โดยตรง เพื่่อให้คณะทำงานของผมวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ปัญหา
ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีวะ”รมว.ศธ กล่าว “

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 17:23 น.