Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

“ดาว์พงษ์” ฝากครูสอนประชาธิปไตย วอนใช้เหตุผลอย่าใช้อารมณ์คิด

Advertisement

27 มิ.ย.59 ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)
และดร.ประวิช รัตนเพียร กรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)
ได้ร่วมมอบนโยบายและชี้แจงความร่วมมือ
โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ
ในการประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรม
โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ
โดยมีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมรับฟัง
         
พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวว่า ตามที่ กกต. ได้กำหนดให้วันที่ 7 สิงหาคม 2559
ให้ประชาชนมาร่วมออกเสียงลงประชามติ ว่า “เห็นชอบ” หรือ “ไม่เห็นชอบ”
กับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช…และคำถามพ่วง ทั้งนี้
ตนมีนโยบายให้ข้าราชการของ ศธ.ทุกคนออกไปใช้สิทธิออกเสียงลงประชามติ
เพราะเราเป็นข้าราชการ มีหน้าที่ในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
         
ขณะเดียวกัน
ศธ.ต้องปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยที่ถูกต้อง
โดยตนอยากให้ครูสร้างความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยอย่างแท้จริงให้แก่นัก
เรียนด้วย ไม่ใช่ให้เด็กรู้จักประชาธิปไตยแบบปลอม ๆ
ต้องสอนให้เด็กคิดวิเคราะห์แยกแยะในสิ่งที่ถูกต้อง
         
“ผมหนักใจแทน กกต.เพราะการออกเสียงประชามติ ไม่เหมือนกับการเลือกตั้งทั่วไป
ที่มีหัวคะแนน แต่การลงประชามติไม่มีหัวคะแนน
แต่ต้องอาศัยการสร้างความเข้าใจ ผมจึงฝากผอ.เขตพื้นที่การศึกษา
ให้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ว่าร่างรัฐธรรมนูญมีที่มาที่ไปอย่างไร
และการมีคำถามพ่วงที่ระบุว่า เห็นด้วยหรือไม่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน 5 ปีแรก
ให้สมาชิกวุฒิสภาร่วมลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีด้วย
ซึ่งในประเด็นนี้อยากให้มีการทำความเข้าใจด้วยว่า
ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงปฎิรูปประเทศ และไม่ได้ทำเพื่อให้ พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี บริหารประเทศได้ต่อ
         
โดยผู้บริหารองค์กรหลักฯจะต้องไปทำความเข้าใจ
เพื่อให้ครูและเขตพื้นที่ฯได้รับทราบถึงการประชาสัมพันธ์ในประเด็นดังกล่าว
ด้วย และ ขอฝากถึงครูทุกคนว่าขอให้ใช้เหตุผล
ข้อเท็จจริงในการคิดและตัดสินใจ อย่าใช้อารมณ์
เพราะการใช้อารมณ์จะทำให้การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไม่จีรังยั่งยืน
ซึ่งประเทศวุ่นวายมามากพอแล้ว ครูในฐานะพ่อพิมพ์แม่พิมพ์
ทำหน้าที่ผลิตทรัพยากร บุคลากรของประเทศใช้อารมณ์ตัดสินเรื่องต่าง ๆ
ก็เป็นเรื่องที่น่าอาย” พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าว
          ด้าน ดร.ประวิช
รัตนเพียร กรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า เหลือเวลาอีกประมาณ 41
วันจะถึงวันออกเสียงประชามติ โดยมีประชาชนคนไทยมีสิทธิออกเสียง 50.4 ล้านคน
ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันออกเสียง ทั้งนี้
เรามีประสบการณ์จากการออกเสียงประชามติครั้งแรกของไทยเมื่อ 19 สิงหาคม 2550
ครั้งนั้นมีผู้มาร่วมออกเสียงประชามติเพียง 57%
ซึ่งถือว่าน้อยกว่าการออกเสียงเลือกตั้งทั่วไป ดังนั้น
การออกเสียงประชามติครั้งนี้
         
กกต.ได้กำหนดโจทย์ที่ท้าทายว่าจะเชิญชวนประชาชนให้มาออกเสียงให้ได้มากถึง
80% โดยได้สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ
สำนักบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) ใน 7,424 ตำบล
ในแต่ละตำบลมีพลเรือนอาสา 10 คน เพื่อให้ความรู้เรื่องประชาธิไตย
รัฐธรรมนูญ เชื่อมั่นจะมีผู้มาลงประชามติมากขึ้น

Advertisement

          ที่มา: http://www.naewna.com

Advertisement

You might also like