Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

“ดาว์พงษ์” แจงเกลี่ยครูรอบนี้ใช้บัญชีที่ 225 อ.ก.ค.ศ.เขตฯ ทำไว้แล้ว

Advertisement

    เมื่อวันที่ 7 เมษายน พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ได้ส่งข้อมูลสภาพปัญหาอัตรากำลังการบรรจุครู รวมถึง ปัญหาครูขาด
และครูเกินในปัจจุบัน ให้ตนพิจารณานั้น
เมื่อตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ขึ้นมาแล้ว
จะต้องลงมาดูแลเรื่องนี้ ทั้งนี้ นโยบายในการเกลี่ยครูของตนเอง
จะไม่ใช้วิธีการที่รุนแรง คือจับครูย้ายทันที
แต่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
จะต้องดูเป็นพื้นที่รายจังหวัด เพื่อให้ กศจ.นำไปใช้พิจารณา
ส่วนที่มีข้อมูลระบุว่าปัญหาขาดแคลนครูส่วนหนึ่ง
เพราะมีโรงเรียนขนาดเล็กมากเกินไปนั้น
การแก้ปัญหาคงยังไม่ถึงขั้นไล่ยุบโรงเรียน
ในขั้นนี้จะใช้วิธีการบริหารจัดการให้ไปด้วยกันให้ได้
แต่อนาคตโรงเรียนขนาดเล็กจะต้องมีจำนวนลดลง

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

    อย่างไรก็ตาม สพฐ.เองยอมรับว่า
แม้จำนวนเด็กจะเปลี่ยนไป แต่ไม่เคยมีการขยับเลย นิ่งอยู่อย่างนั้น
ทำให้มีปัญหาครูขาด ครูเกิน เบื้องต้นแนวทางที่จะช่วยคือใช้ครูอัตราจ้าง
เน้นกระจายไปในโรงเรียนที่ขาด โรงเรียนใดที่มีครูเยอะอยู่แล้ว
แต่ยังได้ครูอัตราจ้างอยู่ คงต้องขออัตรากำลังคืน
ส่วนปัญหาครูกระจุกตัวอยู่โรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญ่
ต้องเกลี่ยให้เหมาะสม เชื่อว่าครูทุกคนเข้าใจ ทั้งนี้ จะพยายามให้
กศจ.เข้ามาแก้ปัญหาการเกลี่ยครูให้
แต่จะยังไม่เกิดขึ้นในการปรับย้ายครูในรอบนี้
เพราะคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) ทั้ง 225
เขตพื้นที่การศึกษาทำไว้แล้ว

Advertisement

ที่มา : มติชนออนไลน์

You might also like