Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ดีเดย์ 1 ตุลาคม 2561 บรรจุและย้ายครู สังกัด สพฐ.

Advertisement

วันนี้ ( วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 ) ท่านเลขา กพฐ. ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการสอบบรรจุครูผู้ช่วยและการย้ายครู สังกัดสพฐ. ในรายการ พุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 22/2561 ประจำวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 ว่า

“เป็นความตั้งใจที่จะมีการบรรจุแต่งตั้งวันที่ 1 ตุลาคม โดยอาจจะมีกิจกรรม 3 กิจกรรมในการผลักดันให้เกิดครูเข้าไปสู่ตำแหน่งอย่างพร้อมก็คือ
หลังจากวันที่ 1 ตุลาคม 2561 มีการเกษียณ ก็จะมีการย้ายครูไปทดแทนตำแหน่งที่เกษียณแล้ว จากนั้นก็จะมีการบรรจุครูไปแทนตำแหน่งที่ทั้งย้ายทั้งเกษียณในวันที่ 1 ตุลาคมเช่นเดียวกัน ในเบื้องต้นก็คิดว่าเราจะทำคำสั่งไว้ก่อน แต่ทั้งหมดนั้นมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม”

รับชมเนื้อหาในรายการ พุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 22/2561 ประจำวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 20.49 เป็นต้นไป

 

ที่มา :  รายการ พุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 22/2561 ประจำวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 


You might also like