Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ดึงประชารัฐพัฒนาโรงเรียนดีใกล้บ้าน

Advertisement

ศธ.เดินหน้าโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน ดึง ประชารัฐ ร่วมสนับสนุน ใช้ดาวเทียมสแกนหาโรงเรียนแม่เหล็กได้ 8,000 แห่ง พร้อมพัฒนาโรงเรียนมัธยมฯ 506 แห่งเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล สกัดเด็กแห่ไปเรียนโรงเรียนในเมือง
วันนี้ (21 มี.ค.) วันนี้ (21 มี.ค.) ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมมีข้อตกลงร่วมกันที่จะพัฒนาโรงเรียนดีใกล้บ้าน เป็น โครงการประชารัฐ (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) ซึ่งจะมีภาคเอกชนเข้ามาช่วยพัฒนาการศึกษาให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีรูปแบบการดำเนินงาน คือ ไม่มีการยุบรวม หรือ ควบโรงเรียนอีกต่อไป แต่จะใช้วิธีการสแกนข้อมูลดาวเทียมหาพิกัดว่าพื้นที่ไหนมีกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กกระจุกตัวอยู่รวมกัน และในพื้นที่นั้นมีกลุ่มโรงเรียนที่มีความพร้อมทั้งอาคาร สถานที่ สนามฟุตบอล ที่จะให้เป็นโรงเรียนแม่เหล็กกี่แห่ง โดยต้องมีระยะทางห่างกันไม่เกิน 6 กิโลเมตร
“ผลสแกนข้อมูลดาวเทียม พบว่า มีโรงเรียนာที่จะเป็นโรงเรียนแม่เหล็ก จำนวน 8,000 โรงทั่วประเทศ ดังนั้นเราจะพัฒนากลุ่มโรงเรียนแม่เหล็กเหล่านี้ให้มีคุณภาพ และมีประชารัฐเข้ามาช่วยสนับสนุนด้านงบประมาณ สื่อการเรียนการสอน จากนั้นจะนำเด็กในโรงเรียนขนาดเล็กให้มาเรียนในโรงเรียนแม่เหล็ก พร้อมจัดรถบริการรับส่งให้ โดยโครงการนี้เป็นการต่อยอดโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้านที่เคยมีการดำเนินการมาแล้วในสมัย พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นรมว.ศึกษาธิการ แต่รูปแบบใหม่ของโรงเรียนดีใกล้บ้าน คือ การนำภาคเอกชนเข้ามาช่วยพัฒนา และใช้การสแกนข้อมูลจากเทคโนโลยี เพื่อให้การพัฒนาโรงเรียนแก้ปัญหาอย่างตรงจุดและเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ไม่ใช่ทุ่มแต่งบประมาณและแจกอุปกรณ์การสอนเป็นเบี้ยหัวแตก ซึ่งเชื่อว่าจะตอบโจทย์ปฎิรูปการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้อย่างแท้จริง เพราะเด็กจะได้เรียนอย่างมีความสุขกับสภาพโรงเรียนที่มีความพร้อมและเพื่อนร่วมชั้นหลายคน” ม.ล.ปริยดา กล่าวและว่า นอกจากนี้จะมีการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 506 แห่งให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล เพื่อที่เด็กจะได้ไม่ต้องแห่ไปเรียนโรงเรียนในเมือง….

Advertisement

อ่านต่อที่ :เดลินิวส์ อังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 11.32 น.

Advertisement

You might also like