ดึงอาชีวะเกษตรร่วมวงแก้ปัญหาอาหารกลางวัน

1143

ดึงอาชีวะเกษตรร่วมวงแก้ปัญหาอาหารกลางวัน

“คุณหญิงกัลยา”ผุดไอเดีย เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มอบ วษท.โคราชนำร่องใน รร.ตชด. ผลิตวัตถุดิบการเกษตรที่ปลอดภัยเพื่อประกอบอาหารกลางวันครบหมู่

วันนี้( 1 ก.ย.)ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผย ว่า เนื่องจากขณะนี้มีข่าวเกี่ยวกับปัญหาคุณภาพ อาหารในโครงการอาหารกลางวันที่จัดให้แก่เด็กนักเรียนอยู่บ่อยครั้ง  โดยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการจัดอาหารไม่ครบหมู่ ไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพ อนามัยและการเจริญเติบโตของเด็ก ดังนั้นในฐานะที่นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการมอบหมายให้ตนดูแลวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี(วษท.) และวิทยาลัยประมง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ตนจึงมอบหมายให้ วษท.นครราชสีมา ทดลองทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อเป็นต้นแบบในการผลิตวัตถุดิบการเกษตรที่ปลอดภัยให้แก่นักเรียน สำหรับใช้ในการประกอบอาหารตามโครงการอาหารกลางวัน โดยให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเห็นผลความก้าวหน้าภายในเดือนตุลาคมนี้

“การให้ วษท.นครราชสีมา ทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน หรือ Green health school เป็นการนำร่องนำนักเรียนทำเกษตรเพื่อผลิตวัตถุดิบสำหรับการประกอบอาหารกลางวัน ซึ่งจะเป็นคำตอบแรกของการแก้ปัญหาโภชนาการของเด็ก และคำตอบที่สองที่จะได้ คือ การให้ความรู้เพิ่มเติม และ เป็นการปรับพฤติกรรมการกินที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก หรือ ที่เรียกว่า you are what you eat  ด้วย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของทั้ง ครูนักเรียน ผู้ปกครอง ภารโรง และชุมชน ในการร่วมกันปลูกผัก เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา หรืออื่น ๆ เพื่อผลิตวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ให้เด็กได้ทานอย่างอาหารที่มีคุณค่าครบหมู่ตามหลักโภชนาการ เนื่องจากจะมีการส่งเสริมให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้ผลัดเวรกันเข้ามาทำอาหารให้แก่ลูกหลานของตัวเองด้วย เชื่อว่าโครงการนี้จะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างโรงเรียนกับชุมชนได้เป็นอย่างดี”ดร.คุณหญิงกัลยากล่าวและว่า หลังจากเห็นความสำเร็จของโครงการนำร่องแล้ว ตนจะเร่งผลักดันขยายผลไปยังวิทยาลัยและโรงเรียนอื่น ๆ ต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาอาหารกลางวันสำหรับลูกหลานของเรา…

 

อาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 15.09 น.

ที่มา เดลินิวส์