ดูคะแนนNT ป.3 ผลสอบNT ป.3 ปีการศึกษา 2563 (ประกาศ 5 พ.ค.64)

6349
ดูคะแนนNT ป.3 ผลสอบNT ป.3 ปีการศึกษา 2563 (ประกาศ 5 พ.ค.64)
ดูคะแนนNT ป.3 ผลสอบNT ป.3 ปีการศึกษา 2563 (ประกาศ 5 พ.ค.64)

ดูคะแนนNT ป.3 ผลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2563 (ประกาศผล 5 พ.ค. 2564)

สทศ.สพฐ.แจ้งกำหนดการสอบ  NT 24 มี.ค. 64 ประกาศผล 5 พ.ค. 64

ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา เปิดเผยทางเพจ วิษณุ ผอ.สทศ. ว่า สทศ.สพฐ. ขอแจ้งกำหนดการประเมิน NT ชั้น ป.3 (การประเมินความสามารถด้านภาษาไทยและความสามารถด้านคณิตศาสตร์) ปีการศึกษา 2563 ดังนี้

– การประเมิน NT คือ วันที่ 24 มีนาคม 2564 และประกาศผล คือ วันที่ 5 พ.ค. 64

ปฏิทินการปฏิบัติงานและตารางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

– ประชุมชี้แจงผู้แทนศูนย์สอบของ สพฐ. และผู้แทนสังกัดอื่น ๆ เกี่ยวกับแนวทางการจัดสอบและการใช้โปรแกรม NT Access รุ่นที่ 1 ประมาณวันที่ 23 – 25 พ.ย. 63 และรุ่นที่ 2 ประมาณวันที่ 25 – 27 พ.ย. 63

-เผยแพร่ Test Blueprint เดือนพ.ย. 63

– ศูนย์สอบนำเข้าและตรวจสอบข้อมูลสถานศึกษาที่มีสิทธิ์สอบผ่านระบบ NT Access วันที่ 23 พ.ย. – 7 ธ.ค. 63

-สถานศึกษานำเข้าข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ผ่านระบบ NT Access วันที่ 8 ธ.ค. 63 – 20 ธ.ค. 63

-ศูนย์สอบสำรวจและจัดสนามสอบ วันที่ 21 – 27 ธ.ค. 63

-สนามสอบตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลห้องสอบ วันที่ 28 ธ.ค. 63 – 3 ม.ค. 64

-สถานศึกษาตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบผ่านระบบ NT Access (ครั้งสุดท้าย) วันที่ 4 – 10 ม.ค. 64

-ศูนย์สอบตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการจัดสอบ ผ่านระบบ NT Access (ครั้งสุดท้าย) วันที่ 11 – 17 ม.ค. 64

-ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบระดับศูนย์สอบและสนามสอบ วันที่ 8 – 14 ก.พ. 64

-จัดส่งคู่มือและเอกสารธุรการประจำสนามสอบไปยังศูนย์สอบ วันที่ 15 – 19 ก.พ. 64

-ศูนย์สอบประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดการสอบระดับศูนย์สอบและสนามสอบ เกี่ยวกับการบริหารจัดการสอบ วันที่ 15 – 19 มี.ค. 64

-จัดส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบไปยังศูนย์สอบ วันที่ 15 – 19 มี.ค. 64

-ดำเนินการประเมิน NT วันที่ 24 มีนาคม 2564

-สนามสอบตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ วันที่ 25 – 26 มี.ค. 64

-ศูนย์สอบส่งกระดาษคำตอบให้กับสพฐ.วันที่ 29 – 2 เม.ย. 64

-เผยแพร่ข้อสอบและเฉลย/แนวคำตอบ วันที่ 6 เม.ย. 64

-ตรวจกระดาษคำตอบปรนัยและประมวลผลคะแนนการทดสอบ วันที่ 5 – 30 เม.ย. 64

ประกาศผล วันที่ 5 พ.ค. 64

ประกาศผลการสอบNT  ป.3 ปีการศึกษา 2563 สอบ 2564 SERVER ที่ 1>>

 

ประกาศผลการสอบNT  ป.3 ปีการศึกษา 2563 สอบ 2564 SERVER ที่ 2 >>

 

>>ประกาศผลสอบ NT ป.3 รายบุคคล คลิกที่นี่ <<

 

เข้าระบบประกาศผลNT ป.3 ปีการศึกษา 2563 คลิกที่นี่!!

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูฃจากเพจ วิษณุ ผอ.สทศ.

และ ระบบประกาศผลสอบ NT 

ผลสอบ NT,NT ป.3 ปีการศึกษา 2563 ,ผลสอบ NT ปี 2563 สอบ 2564 ,สอบ NT 2563 ,ผลสอบ NT ป.3,ประกาศผลสอบ NT ป.3, เว็บดูผลสอบ NT ป.3 , สอบ NT ป.3, NT 2564,สอบ nt 2564