ดูชัด ๆ งบประมาณ ลูกจ้าง สพฐ. 2,137.14 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2563

1713

ดูชัด ๆ งบประมาณ ลูกจ้าง สพฐ. 2,137.14 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2563

ชัด ๆ งบประมาณ ลูกจ้าง สพฐ.
————————————————
งบ ค่าดำเนินงาน
โครงการ คืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ. 2,137.14 ล้านบาท
กิจกรรมที่ 11 อยู่ในค่าดำเนินงาน จัดอยู่ในหมวดงบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
2,137.14 ล้านบาท

———————————————-

– กรมบัญชีกลาง มีหนังสือซ้อมความเข้าใจ เมื่อปี 2559 แล้วว่า งบดำเนินงาน ไม่สามารถนำไปจ้างอัตราจ้าง ได้
– เมื่อเป็นค่าดำเนินงาน ต้องจ้างเหมาบริการ ตามระเบียบ พัสดุฯ
– สน.งบประมาณ จึงตัดงบประกันสังคม
– กรมบัญชีกลาง มีหนังสือซ้อมความเข้าใจ เมื่อปี 2559 แล้วว่า งบดำเนินงาน ไม่สามารถนำไปจ้างอัตราจ้าง ได้
– สพฐ. อ้างว่า จัดทำคำขอเช่นนี้ ทุกปี ตลอดตั้งแต่ปี 2552 และได้รับจัดสรร ค่าประกันสังคม ด้วย

* สรุป
– ถ้าเปลี่ยน หมวดเงินเป็น หมวดบุคลากร จึงจะจัดจ้างอัตราจ้างและมีค่าประกันสังคม ด้วย

** ปัญหา จะสามารถเปลี่ยนแปลง รายการจ่ายในหมวดบุคลากร ได้หรือไม่ และขอเพิ่มงบค่าประกันสังคม เพิ่มได้หรือไม่
– ปีหน้าต่อ ๆ ไป สพฐ.ก็ต้องตั้งงบไว้ในหมวดบุคลากร เป็น เงินเดือน ค่าจ้าง แผนงานกำลังคนแผนงานบุคลากรภาครัฐ
– ในระยะยาว จัดตั้งอัตราเป็น พนักงานราชการ หรือข้าราชการ ต่อไป

ดูชัด ๆ งบประมาณ ลูกจ้าง สพฐ. 2,137.14 ล้านบาท
ดูชัด ๆ งบประมาณ ลูกจ้างสพฐ. 2,137.14 ล้านบาท
ดูชัด ๆ งบประมาณ ลูกจ้าง สพฐ. 2,137.14 ล้านบาท
ดูชัดๆ งบประมาณ ลูกจ้าง สพฐ. 2,137.14 ล้านบาท
ดูชัด ๆ งบประมาณ ลูกจ้าง สพฐ. 2,137.14 ล้านบาท
ดูชัด ๆ งบประมาณ ลูกจ้าง สพฐ. 2,137.14 ล้านบาท

ขอบคุณข้อมูลจาก : เพจท่าอ่าจารย์ สุรวาท ทองบุ : Surawat Thongbu

อ่านเรื่องราวเพิ่มเติมได้ที่ : ครูอัพเดตดอทคอม