ด่วนที่สุด !! กรมบัญชีกลาง แจ้ง ปฏิทิน จ่ายตรงเงินเดือน และค่าจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ.2564

2416

ด่วนที่สุด !! กรมบัญชีกลาง แจ้ง ปฏิทิน จ่ายตรงเงินเดือน และค่าจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ.2564

ด่วนที่สุด !! กรมบัญชีกลาง  แจ้ง ปฏิทิน จ่ายตรงเงินเดือน และค่าจ้างประจำ  ประจำปี พ.ศ.2564
ด่วนที่สุด !! กรมบัญชีกลาง แจ้ง ปฏิทิน จ่ายตรงเงินเดือน และค่าจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ.2564

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มีข่าวที่น่าสนใจ เกี่ยวกับ การจ่ายเงินเดือน และค่าจ้างประจำ ของทาง
กรมบัญชีกลาง  มาฝากครับ   ด้วย เมื่อวันที่  18 ธันวาคม 2563 กรมบัญชีกลาง ออกหนังสือ  ด่วนที่สุด
ที่ กค 0411.4/ว 601  เรื่อง ขอแจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
ประจำปี พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังนี้ ครับ

 

ส่วนปฏิทิน การปฏิบัติงานโครงการจ่ายเงินเดือน และค่าจ้างประจำ สำหรับ ส่วนราชการ ประจำเดือน มกราคม –
ธันวาคม  พ.ศ.2564  มีดังด้านล่างนี้

 

ขอขอบคุณที่มาเนื้อหา   กรมบัญชีกลาง