ด่วนที่สุด เลื่อน การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

2609
ด่วนที่สุด การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564
ด่วนที่สุด การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

ด่วนที่สุด การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือ เรื่อง การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ถึง ศึกษาธิการจังหวัด

ตามที่ได้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 covid-19 ในจังหวัดสมุทรสาครโดยพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและได้มีการแพร่ระบาดไปยังพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงประกอบกับกรุงเทพฯได้ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 covid-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯนั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้เชิญประชุมคณะกรรมการจัดงานฉลอง วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 เป็นการเร่งด่วน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นร่วมกันว่า เนื่องจากการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564 จะมีจำนวนนักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการสาธารณสุขต่อเด็กและเยาวชน

คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564 จึงมีมติเห็นชอบ ให้มีการเลื่อนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564 ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติและจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง  จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

ด่วนที่สุด การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564
ด่วนที่สุด การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของภาพ และข้อมูล ด่วนที่สุด การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 จาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ