ด่วนที่สุด การจัดสรรอัตราจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

2791

ด่วนที่สุด การจัดสรรอัตราจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวดีดีมานำเสนอทุกท่านเช่นเคยครับ โดยเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5966 การจัดสรรอัตราจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 โดยเป็นการแจ้งจัดสรรอัตราจ้างเหมาบริการ ให้กับเขตพื้นที่เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนที่มีความต้องการครับ โดยการจัดสรรอัตราจ้างเหมาบริการ นี้ สพฐ.ระบุว่า

” สําหรับการจ้างอัตราจ้างเหมาบริการดังกล่าว ถือเป็นการจ้างโดยไม่มีข้อผูกพันที่จะนําไปสู่ การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ หรือข้าราชการ หากผู้ใด ประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องดําเนินการสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางกําหนด ตามลําดับ ทั้งนี้ การจ้างอัตราจ้างเหมาบริการจะดําเนินการจ้างได้ต่อเมื่อได้รับแจ้งเรื่องการจัดสรรงบประมาณแล้ว “

ด่วนที่สุด การจัดสรรอัตราจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1
ด่วนที่สุด การจัดสรรอัตราจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

 

ด่วนที่สุด การจัดสรรอัตราจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1
ด่วนที่สุด การจัดสรรอัตราจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลดไฟล์

1. ว5966 [‘ ขนาดไฟล์ 814.96 KB ‘]
2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-13 รูบแบบ winrar แก้ไข 12.10 น (เลือกโหลดไฟล์ใดไฟล์หนึ่ง) [‘ ขนาดไฟล์ 1.61 MB ‘]
3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-13 รูบแบบ winzip แก้ไข 12.10 น (เลือกโหลดไฟล์ใดไฟล์หนึ่ง) [‘ ขนาดไฟล์ 1.63 MB ‘]

ขอบคุณที่มา : สพร.สพฐ.