ด่วนที่สุด ! การทดลองเปิดเรียน On-site เต็มรูปแบบ  ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

1285
ด่วนที่สุด ! การทดลองเปิดเรียน On-site เต็มรูปแบบ  ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ด่วนที่สุด ! การทดลองเปิดเรียน On-site เต็มรูปแบบ  ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
เพิ่มเพื่อน

ด่วนที่สุด ! การทดลองเปิดเรียน On-site เต็มรูปแบบ  ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มีข่าว จากทาง สพฐ. ทำหนังสือ ด่วนที่สุด เรื่อง  การทดลองเปิดเรียน On-site เต็มรูปแบบ  ทุกจังหวัดทั่วประเทศ มาฝากดังนี้

ด้วย  สพฐ.แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ให้สถานศึกษาทุกแห่งทดลองเปิดเรียน On-Site
เต็มรูปแบบทั่วประเทศ ตั้งแต่ 13 ส.ค.2563 เป็นต้นไป
แต่ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ มาตรการด้านสาธารณสุข 5 ข้อ
ส่วนการจัดกิจกรรมรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก เช่น การประชุม การจัดกิจกรรมรื่นเริง หรือการละเล่นที่มีคนจำนวนมากในสถานศึกษา ควรงดเว้น หรือหากจำเป็นต้องจัด ให้ประสานสาธารณสุขในพื้นที่ใกล้บ้าน หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการเฝ้าระวังในพื้นที่ให้ความเห็นชอบ และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
รายละเอียดอื่นๆ ติดตามจากหนังสือแจ้ง ด้านล่างนี้
ขอขอบคุณที่มาเนื้อหา   กระทรวงศึกษาธิการ  (ศธ 360 องศา)