ด่วนที่สุด ที่ ศธ. ๐๔๐๐๙/ว๖๑๑๘… สพฐ. ส่งหนังสือถึง ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ให้บรรจุ ครูคืนถิ่น ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

2205

ด่วนที่สุด ที่ ศธ. ๐๔๐๐๙/ว๖๑๑๘…
สพฐ. ส่งหนังสือถึง ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ให้บรรจุ ครูคืนถิ่น
๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

 

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอมมีข่าวด่วน  เกี่ยวกับการบรรจุ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หรือ ครูคืนถิ่น   มาฝากครับ
ตามที่นำเสนอก่อนหน้านี้ว่า   รมว.ศึกษาธิการ  นายณัฏฐพล   ทีปสุวรรณ เผยถึงผลการประชุม ก.ค.ศ. ที่มีการ
อนุมัติ คืนอัตราจากการเกษียณอายุราชการ รวม  ๒๔,๓๑๘   อัตรา  จนทำให้มีตำแหน่งในการบรรจุ ครูผู้ช่วย
ในโครงการ ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  หรือ ครูคืนถิ่น  และจะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ดำเนินการ บรรจุและแต่งตั้ง
ครูคืนถิ่น  ในวันที่  ๔  ตุลาคม  ๒๕๖๒  นั้น

 

ดังนั้น  สพฐ. จึงมีหนังสือแจ้งถึง ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ให้ดำเนินการ  ดังรายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๖๑๑๘   ลงวันที่  ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒   เรื่อง  การบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๒  ลงนามโดย   นายอำนาจ   วิชยานุวัติ  รักษาราชการแทนเลขาธิการ กพฐ.

 

ด่วนที่สุด ที่ ศธ. ๐๔๐๐๙/ว๖๑๑๘... สพฐ. ส่งหนังสือถึง ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ให้บรรจุ ครูคืนถิ่น ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
ด่วนที่สุด ที่ ศธ. ๐๔๐๐๙/ว๖๑๑๘… สพฐ. ส่งหนังสือถึง ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ให้บรรจุ ครูคืนถิ่น ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

 

ทีมงาน ครูอัพเดคดอทคอม  ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆว่าที่ครูคืนถิ่น 62 ทุกคนด้วยนะครับ    และที่ขาดมิได้คือ ขอขอบคุณ รมว.ศธท่าน ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ  ที่ท่านให้ความสำคัญเรื่องนี้อย่างจริงจัง  นำมาซึ่ง ขวัญและกำลังใจที่ดี ของน้องๆว่าที่ครูคืนถิ่น 62 ทุกคนและครอบครัวครับ

 

ทีมงานครูอัพเดตดอทคอม  ขอขอบคุณที่มา  สพป.หนองบัวลำภู เขต ๑
ท่านสามารถติดตามข่าวสารที่น่าสนใจทุกวันที่  ครูอัพเดตดอทคอม