ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว 5615/5616 เรื่อง ข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา

1314

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว 5615/5616
เรื่อง ข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวด่วนมาแจ้งให้ทราบครับ   จากที่มีการแฉถึงการ บรรจุ ผอ.โรงเรียนใน
โรงเรียนที่ไม่มีนักเรียนนั้น บัดนี้ สพฐ.ก็ได้ส่งหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว 5615/5616 เรื่อง ข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา  ถึง ผอ.สพท. ทุกเขตแล้วเมื่อ 14 กันยายน  2562  และให้รายงานข้อมูลถึง สพฐ.
ภายในวันที่ 16  กันยายน  2562  ก่อนส่งเอกสารทางไปรษณีย์ต่อไป..

 

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว 5615/5616 เรื่อง ข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว 5615/5616 เรื่อง ข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบที่นี่..

1. 1. ว 5615 ถึง สพท. [‘ ขนาดไฟล์ 1.81 MB ‘]
2. 2. 5616 ถึง สศศ. [‘ ขนาดไฟล์ 1.84 MB ‘]
3. 3. แบบสำรวจการแต่งตั้งผอ.สถานศึกษา [‘ ขนาดไฟล์ 48.04 KB ‘]

 

 

 

ขอขอบคุณที่มา   สพร.  สพฐ.