Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 8172 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Advertisement

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 8172 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพิ่มเพื่อน


Advertisement

สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เว้บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำเสนอหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)มาให้ได้รับทราบเช่นเคยครับ วันนี้สพฐ. มีหนังสือแจ้งด่วนที่สุดที่ ศธ 04009/ว 8172 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใจความสำคัญก็คือ การยกเลิกปฏิทินการย้ายครูที่ได้แจ้งไปก่อนหน้านี้ ซึ่งหลังจากที่ก.ค.ศ. ได้ท้วงติงเรื่องหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดบางข้อที่ไม่เป็นธรรมกับคุณครูที่พื้นที่อยู่ห่างไกลหรือโรงเรียนขนาดเล็กครับ ดังนั้นสพฐ.จึงแจ้งให้ศึกษาธิการจังหวัดให้ทราบเกี่ยวกับการยกเลิกปฏิทินดังกล่าว

Advertisement

ดังนั้นคุณครูที่ได้จัดทำเอกสารตามตัวชี้วัดก่อนหน้านี้ต้องชะลอไว้ก่อนนะครับ..ถ้ามีหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดใหม่มาเมื่อไหร่เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมจะนำเสนอทันทีครับ..เป็นกำลังให้คุณครูทุกท่านที่ประสงค์ย้ายกลับบ้านนะครับ

ที่มา : สทร.สพฐ.

You might also like