Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/2538 เรื่อง จัดประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นในการกำหนดสาขาวิชาขาดแคลน ในการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561

Advertisement

0

Advertisement

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/2538 เรื่อง จัดประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นในการกำหนดสาขาวิชาขาดแคลน ในการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561
 

Advertisement

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. กำหนดการประชุม [‘ ขนาดไฟล์ 69.6 KB ‘]
2. หนังสือ เชิญ ศธจ. [‘ ขนาดไฟล์ 1.94 MB ‘]
3. หนังสือ เชิญ สพป. [‘ ขนาดไฟล์ 2.6 MB ‘]
4. แบบตอบรับ [‘ ขนาดไฟล์ 71.96 KB ‘]

ที่มา : สพร.สพฐ.