ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/3942 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.

1670

ด่วนที่สุดที่ ศธ 04009/3942เรื่อง การคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.

สวัสดีครับ ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวจาก สพฐ.เป็นหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/3942 เรื่อง การคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. มาฝากทุกท่านครับ
เพื่อให้ทุกท่านอย่าได้หลงเชื่อคำแอบอ้างของผู้ที่ไม่ประสงค์ดี เรียกรับเงินหรือสิ่งของจากการสอบครั้งนี้ โดยทาง
สพฐ.ได้แจ้งแนวปฏิบัติของข้าราชการสังกัด สพฐ.ในการวางตัวเป็นกลางในการสอบคัดเลือกครั้งนี้  ดังหนังสือ
ที่แจ้งครับ..

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/3942 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/3942 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/3942 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/3942 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.

 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/3942
ขอขอบคุณที่มา สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ