Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วนที่สุด!! ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

Advertisement

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1321 (ศธจ.) และ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1322 (สพท.สศศ.) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

เพิ่มเพื่อน
 

Advertisement

 

 

Advertisement

You might also like