ด่วนที่สุด !!! การพัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ก่อนแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สังกัด  สพฐ. ระยะที่ ๒ การเรียนรู้สภาพจริง

2366

ด่วนที่สุด !!! การพัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ก่อนแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สังกัด  สพฐ. ระยะที่ ๒ การเรียนรู้สภาพจริง

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มีข่าวความคืบหน้า เกี่ยวกับ  กำหนดการใน การพัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สังกัด  สพฐ. ระยะที่ ๒
มาฝากทุกท่านดังหนังสือแจ้งครับ…

ด่วนที่สุด !!! การพัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ก่อนแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สังกัด  สพฐ. ระยะที่ ๒ การเรียนรู้สภาพจริง
ด่วนที่สุด !!! การพัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ก่อนแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สังกัด  สพฐ. ระยะที่ ๒ การเรียนรู้สภาพจริง

 

ด่วนที่สุด !!! การพัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ก่อนแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สังกัด  สพฐ. ระยะที่ ๒ การเรียนรู้สภาพจริง
ด่วนที่สุด !!! การพัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ก่อนแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สังกัด  สพฐ. ระยะที่ ๒ การเรียนรู้สภาพจริง

 

 

เพิ่มเพื่อน

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร (PDF)
การพัฒนา รอง ผอ สพท ระยะที่ 2 แจ้ง สพท

 

ขอขอบคุณที่มา  สพร. สพฐ.