ด่วนที่สุด!! สพฐ.กำหนดจัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 4/2563 ขอเชิญชวนผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และผู้ปกครอง ร่วมรับชมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

8061
สพฐ. กำหนดจัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4 / 2563
สพฐ. กำหนดจัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4 / 2563

ด่วนที่สุด!! สพฐ.กำหนดจัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 4/2563 ขอเชิญชวนผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และผู้ปกครอง ร่วมรับชมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดจัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบ Video Conference ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.30 น.

เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (CVID -19) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 3 ช่องทางหลัก ได้แก่
1) www.obec.tv                                                                                                              2) www.youtube.com/obectvonline   

3) www.facebook.com/obectvonline

ดังนี้

1. ให้ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนร่วมรับชมการประชุมทางไกล
ผ่าน Video Conference ในช่องทางตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น
2. แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองร่วมรับชมการประชุมทางไกลผ่าน Video Conference
ในช่องทางตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น
3. สรุปรายงานผลการเข้าร่วมรับชมการประชุมทางทางไกลผ่าน Video Conference
โดยให้รายงานผ่านศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. การประชุม Video Conference ครั้งนี้ ในช่วงแรกเป็นการประชุมแบบสื่อสารทางเดียวและจะเปิดให้มีการสื่อสารแบบสองทางในช่วงการสอบถามปัญหาหรือคำถาม โดยสามารถติดต่อผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ตามรายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดจัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบ Video Conference
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดจัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบ Video Conference

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดจัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบ Video Conference
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดจัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบ Video Conference

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดจัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบ Video Conference
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดจัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบ Video Conference

ขอบคุณข้อมูลจาก  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน