Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ด่วนที่สุด สพฐ.ประกาศผลการคัดเลือก “โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ครั้งที่ 1”

Advertisement

สวัสดีครับวันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5395เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษา (ICT Talent) ครั้งที่ 1” โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

1. กำหนดการประชุม [ขนาดไฟล์ 56.95 KB ]
2. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการ ภาคกลางและตะวันออก [ขนาดไฟล์ 174 KB ]
3. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน [ขนาดไฟล์ 162.81 KB ]
4. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง [ขนาดไฟล์ 163.03 KB ]
5. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการ ภาคเหนือ [ขนาดไฟล์ 215.78 KB ]
6. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการ ภาคใต้ [ขนาดไฟล์ 151.07 KB ]
7. หนังสือเชิญประชุม [ขนาดไฟล์ 59.74 KB ]

ขอบคุณที่มา : สพร.สพฐ.


You might also like