ด่วนที่สุด!! สพฐ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาฯ ให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

2123

ที่ ศธ 04009/ว1051 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ด่วนที่สุด!! สพฐ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาฯ ให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
ด่วนที่สุด!! สพฐ.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาฯ ให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

แจ้ง สพท หนังสือนำส่งประกาศผู้ผ่านการพัฒนา ศน

แจ้ง ศธจ หนังสือนำส่งประกาศผู้ผ่านการพัฒนา ศน

ประกาศผู้ผ่านการพัฒนา ศน

หน่วยพัฒนาตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

หน่วยพัฒนาตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง

หน่วยพัฒนาภาคเหนือ

หน่วยพัฒนาภาคใต้

หน่วยพัฒนาภาคกลางและภาคตะวันออก

ขอบคุณที่มา : http://personnel.obec.go.th/home/archives/47413