ด่วนที่สุด สพฐ.สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2562

2117

ด่วนที่สุด สพฐ.สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2562

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3616 เรื่องสำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2562
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3616 เรื่องสำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2562

1. 1.แบบโรงเรียน 10 มิ.ย.62 [‘ ขนาดไฟล์ 114.86 KB ‘]
2. 2.แบบ สพท.10 มิ.ย.62 [‘ ขนาดไฟล์ 430.03 KB ‘]
3. 3.แบบ พรก.และลูกจ้าง 10 มิ.ย.62 [‘ ขนาดไฟล์ 139.6 KB ‘]
4. คำชี้แจง [‘ ขนาดไฟล์ 283.38 KB ‘]
5. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3616 [‘ ขนาดไฟล์ 78.96 KB ‘]

ขอบคุณที่มา : สพร.สพฐ.