ด่วนที่สุด สพฐ. แจ้งการจัดสรรเงิน เยียวยานักเรียนคนละ 2,000 บาท พร้อมรายละเอียดยอดเงิน ของแต่ละโรงเรียน

3127

สพฐ. แจ้งการจัดสรรเงิน เยียวยานักเรียนคนละ 2,000 บาท

Advertisement

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด เรื่อง จัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นการแจ้งการจัดสรรเงิน เยียวยานักเรียนคนละ 2,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

จัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สพฐ. แจ้งการจัดสรรเงิน เยียวยานักเรียนคนละ 2,000 บาท

Advertisement

สพฐ. แจ้งการจัดสรรเงิน เยียวยานักเรียนคนละ 2,000 บาท

ขอบคุณที่มา : สนผ.สพฐ. สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/